Ժամանակակից էնդոդոնտիայի մասին կխոսի պրոֆեսոր Հանի Օունսին։ Թրեյնինգը բաղկացած է տեսական մասից և մաստեր-կլասից։ Հանդիպման ժամանակ կլուսաբանվեն հետևյալ թեմաները՝ 1. Էնդոդոնտիայում նիկել-տիտանային գործիքակազմի կիրառմամբ կլինիկական արդյունավետության բարձրացում, 2. Իրիգացիան էնդոդոնտիայում, 3. Բիոկերամիկական օբտուրացիա, 4. Ադապտիվ նիկել-տիտանային գործիքակազմ. ժամանակն է փոխել հայացքները։ Մաստեր կլաս՝ - Hands-on with iRace, - Hands-on with XP Endo, - Hands-on with obturation, - Hands-on with adaptive instrumentation in retreatment:
Անցկացման ժամանակը

2019-05-03 11:15:00

© 2016-2017 - Hospitals.am, Ստեղծված "ԱՐԴԱՍԵ"-ի կողմից

Զանգ օպերատորին      +37460651003